Nhang Nụ Tùng Bách Xanh Bình Trí Thiện thơm ngọt (100 % tự nhiên)

50,000

  • Nụ bách xanh được làm từng bột cây tùng bách kết hợp keo bời lời
  • Mùi hương ngọt ngào dễ chịu
  • Thanh trược, tẩy uế, chiêu tài lộc
Danh mục: