Công ty hỗ trợ đổi Nhang mới miễn phí cho khách hàng trong trường hợp Nhang bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển